Organisasjonen som en jungel. Jungelmetaforen.(4/5)

tiger-og-jungelDenne metaforen ser vi spesielt i bedrifter hvor det legges opp til at de ansatte skal kunne konkurrere med hverandre. I for eksempel selgermiljøer vil man konkurrere med sine medarbeidere om salgene, og i politikken vil man konkurrere internt om å komme i posisjon får å oppnå innflytelse. I disse typer miljøer er man ofte avhengig av en åpen konkurranse.  I andre arbeidsmiljøer kan konkurransen være stor, men mer skjult.

Typiske kjennetegn for arbeidsplasser hvor jungelmetaforen er dominerende er at:

  • konflikter ses på som naturlig, og noe som bringer frem de beste løsningene.
  • lønnsvurderinger skjer individuelt og ikke kollektivt.
  • å jobbe aktivt med nettverk og kjenne de rette personene er viktig.
  • å kunne selge seg selv og sine idéer er en sentral ferdighet.

Fordelen med dette tankesettet er at man åpner opp for at personer med gode idéer kan få lov til å kjempe for å få disse frem. Man har en arena for å sette idéer opp imot hverandre slik at man kommer frem til de beste løsningene. Janteloven fungerer ikke i denne sammenhengen, og «enerne» får lov til å skinne.

«Greed is good» Gorden Gekko i «Wallstreet» (1987)

Baksiden av jungelmetaforen er at en kan komme i en situasjon hvor det kun er «den sterkestes rett» som råder, hvor retoriske evner kan bli viktigere enn menneskelige hensyn og enerne dyrkes på bekostning av de trofaste arbeiderne som gjør det viktige rutinearbeidet. Det kan være tøft å være introvert i slike miljøer. I filmen «Wallstreet» (1987) og serien «House of Cards» kommer skyggesidene av den ubegrensede konkurransen frem.

Til slutt vil jeg utfordre deg, og dine kollegaer, til å svare på noen spørsmål. Disse spørsmålene er ment som en liten sjekk på hvor opptatt dere er av «jungelen» i egen bedriften.

  • Hvordan ser dere på konflikter? Er konflikter noe som skaper fremskritt eller er det noe dere ønsker å få bort?
  • Blir de som legger inn en ekstra innsats og kommer opp med gode idéer belønnet for dette?
  • Er det kun de som roper høyest som blir hørt? Hva gjør dere for at alle skal bli hørt?
  • Har det konsekvenser for den enkelte dersom hun eller han ikke leverer forventede resultater?

I neste bloggpost vil jeg si noe om hvordan vi kan se på en organisasjon som et teater (teatermetaforen), og se på fordeler og ulemper med dette synet.

 

Del 3: Organisasjonen som familie. Familiemetaforen. (3/5)
Del 2: Organisasjonen som maskin. Maskinmetaforen (2/5)
Del 1: Er din arbeidsplass en jungel, en familie, en maskin eller et teater? (1/5)

Kilder:
L.E.Bolman og T.E.Deal: «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» (2014)
Wallstreet (1987) https://www.youtube.com/watch?v=VVxYOQS6ggk

Én kommentar

Legg inn en kommentar