Organisasjonen som et teater. Teatermetaforen. (5/5)

teaterNår vi ser på en bedrift ut i fra et teaterperspektivet, ser vi på hvordan den  forvalter sin historie og sitt omdømme, og hvordan den enkelte tar rollen som historieforteller og omdømmeforvalter.

En bedrift som knytter seg til, og vil assosieres, med en god samfunnsnyttig sak velger å spille en rolle som samfunnsaktør. Ved å ta denne rollen kan bedriften ses på som en aktør i en teatermetafor. Et annet eksempel er når man representerer egen bedriften ovenfor en ekstern part. I disse sammenhengene er det naturlig å ta på seg rollen som den som snakker varmt om bedriften og dens verdier og historie.

Mange bedrifter bruker mye tid på å bygge oppunder sin historie. Den trenger ikke nødvendigvis heller være helt sann. Jeg bruker ofte iskremprodusenten Ben and Jerry som et eksempel på hvordan de konstruerer og forteller sin historie. De har selv aktivt tatt kontroll over sin egen historie og bruker den ovenfor kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte.

Ledere som er bevisst sin rolle som historiebærer leder ved å inspirere gjennom eksempler fra fortid og nåtid. Fordelen med å benytte seg av teatermetaforen er at man trener organisasjonen på å bli gode og bevisste på å fremheve høydepunktene i organisasjonens historie og dens verdier.

“The play was a great success, but the audience was a disaster” – Oscar Wilde

Overforbruk av teatermetaforen kan gjøre at bedriften kan få et oppblåst selvbilde og tenke at de står veldig trykt i marked på grunn av tidligere suksesser og posisjon. Dermed risikerer de å ikke se dagens utfordringer tydelig nok. Kodak eksemplet, hvor man valgte å ikke utvikle digitalbildeteknologien fordi man var trygg på at fremtiden fortsatt skulle ligge i fotofilm, er et godt eksempel på dette. Begrepet « a Kodak moment», som Kodak benyttet i sin markedsføring, fikk etter dette to betydninger. Den opprinnelige som beskrev et flott øyeblikk som burde bli foreviget via et foto, og et øyeblikk der man innser at man har dummet seg ut fordi man ikke har klart å følge med på utviklingen.

Jeg vil utfordre deg, og dine kollegaer, til å svare på noen spørsmål. Disse spørsmålene er ment som en liten sjekk på hvor gode dere er til å benytte dere av teatermetaforen i egen organisasjon.

  • Kan du fortelle en kort historie om milepælene i din organisasjon?
  • Hvilke verdier er din organisasjon tuftet på, og hvordan bruker dere de i praksis?
  • Nevn fem grunner til å være stolt av din organisasjon.
  • På hvilke områder henger dere ikke med i utviklingen?

Til slutt kan du/dere se på hvilke av de fire metaforene (se linkene under) som er mest og minst dominerende hos dere, og se på hva dere kan gjøre annerledes for å ta i bruk organisasjonsmetoforene på en enda bedre måte.

Del 4: Organisasjonen som en jungel. Jungelmetaforen.(4/5)
Del 3: Organisasjonen som familie. Familiemetaforen. (3/5)
Del 2: Organisasjonen som maskin. Maskinmetaforen (2/5)
Del 1: Er din arbeidsplass en jungel, en familie, en maskin eller et teater? (1/5)

Kilder:
L.E.Bolman og T.E.Deal: «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» (2014)
To definisjoner av «Kodak moment»: https://en.wiktionary.org/wiki/Kodak_moment
Ben & Jerry´s egenfortalte historie: http://www.benjerry.co.uk/about-us#1timeline

Legg inn en kommentar