Hvorfor bruke gråblyanten når dere har flere farger? Skriv sammen!

Illustrasjon samskriveArbeidsprosesser må ofte dokumenteres for at de skal kunne gi gode resultater i etterkant. Dette gjøres som oftest i form av et skriftlig referat. Hva om alle var med å skrive referatet? Kan dette skape mer eierskap hos deltagerne?

Jeg har lyst til å fremheve et gratis verktøy som muliggjør det å skrive felles referat fra et møte, en arbeidsprosess eller en presentasjon. Verktøyet heter rett og slett Samskrive (http://samskrive.ndla.no/ ) og er utviklet av Digitale læremidler for videregående opplæring(NDLA).

Samskrive er nettbasert og det trengs ingen registrering i forkant. Alle som skal skrive sammen går inn på samme nettadresse, og så er dere i gang. Den enkeltes tekstbidrag blir merket med individuelle farger, slik at man kan se hvem og hvor mange som bidrar.

Eksempel Samskrive

Eksempel på et samskrivedokument

Utfordringer med Samskrive:

  • Ubehagelig å skrive noe som alle ser umiddelbart. Setningene man skriver inn i fellesdokumentet blir ofte veldig enkle og ikke alltid godt formulert. Det er viktig at man ikke legger lista for høyt språkmessig. De som skriver sammen må ha takhøyde for at det blir noen skrivefeil og dårlige formuleringer. Det som er fint med Samskrive er at andre kan rette skrivefeil og upresise formuleringer man selv ikke ser.
  • Uvant og ubehagelig å rette på andres tekster. Som pådriver for denne arbeidsformen bør man se til at alle jobber med verktøyet i samme rom første gang. På denne måten kan du hjelpe den enkelte til å komme over barrieren med å gå inn å legge til noe eller rette noe i andres tekstlinjer. Dette er en tilvenning som kan ta litt tid.
  • Uegnet når situasjonen er formell. Samskrive kan by på utfordringer når man skal utforme et formelt skriftlig resultat. Viktige saksreferater bør kanskje ikke gjøres med Samskrive. Dersom man ønsker å prøve ut Samskrive som møtereferat, er det lurt å utnevne en referent som får i oppgave å renskrive referatet i etterkant.

Fordeler med Samskrive:

  • Dele på arbeidet. Felles referat, fra f.eks. en presentasjon eller et møte, gjør at man bytter på å skrive. Dette gjør at alles ytringer kommer med og at den personen som normal sett skriver referatene i større grad kan bidra som vanlig deltager.
  • Innspill og ideer omkring temaet kan legges inn av den enkelte fortløpende.
  • Teksten kan bearbeides av alle i etterkant. Man kan fortsette å skrive omkring tematikken etter at møtet eller presentasjonen er ferdig. På denne måten kan læringsprosessen eller diskusjonen omkring tematikken bli enda bedre.
  • Rikere tekst. Teksten får flere perspektiver og nyanser enn ved et klassisk referat som utformes av kun en person.
  • Sterkere eierskap til resultatet. Når alle bidrar i teksten blir det skriftlige resultatet et produkt hvor alles bidrag kommer til syne. Dette skaper et sterkere individuelt eierskap til resultatet, som igjen skaper økt forpliktelse hos den enkelte i etterkant.
  • Det er gøy og engasjerende. Ikke undervurder magiene i å gjøre noe nytt i møter, arbeidsprosesser eller presentasjoner. Jeg har benyttet Samskrive når jeg selv har presentert og forelest. Deltagerne har da laget et felles referat av det jeg presenterer. I tillegg legger deltagerne til det de vet om tematikken, i form av egne refleksjoner eller weblinker til tematikken. Slik blir det skriftlige referatet av presentasjonen rikere på innhold enn det som kun kom frem gjennom presentasjonen.

Som en start gå inn på Samskive og bli kjent med det. Du vil finne at verktøyet er meget enkelt. Dersom ikke Samskrive faller i smak, men du synes tanken om felles referater og samskriving er god, så anbefaler jeg deg å se på https://todaysmeet.com/ som er et godt alternativ.

Her er en kort introduksjonsvideo om hvordan bruke Samskrive: http://ndla.no/node/67600

Lykke til med samskrivingen!

Legg inn en kommentar