Lederutvikling

75h

Hverdagen til mange ledere er hektisk, derfor tilpasser vi lederutvikling til den enkeltes arbeidshverdag. Dette gjøres også for å komme tett på utfordringene du møter i ditt arbeidsliv.

Vi kan sette opp lederutviklingsprogram for en hel bedrift/organisasjon eller vi kan gjøre dette til et individuelt tilpasset opplegg for den enkelte leder.
Ønsker dere et motiverende foredrag om ledelse er det også mulig. Ta da kontakt med Athenas her

Noen av de elementene vi ofte jobber med i vår lederutvikling er:

  • Kartlegge den enkeltes styrker og utfordringer
  • Konkretisering av utviklingsområder
  • Utforske egne og andres lederstiler
  • Jobbe med vanskelige samtaler
  • Presentasjonsteknikk
  • Strategisk tenkning
  • Kulturbygning og medarbeiderskap
  • Nytenkning og innovasjon
  • Endringsledelse

Her er et intervju hvor jeg prater om god ledelse.

Har du spørsmål eller ønsker å høre mer, så ta kontakt på mail: kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.