Supre møtetips 1-4: Tid

I denne videoen ser vi på hvordan du kan bruke og tenke omkring tid slik at møtet blir bedre og mer effektivt.

  1. Start på tiden.
  2. Bruk tiden godt, start med det viktigste.
  3. Sett av tid til å runde av møtet.
  4. Ok å slutte før tiden.
Møtetips 1-4: Tid