Supre møtetips 9-12: Involvering

I denne videoen ser vi på hvordan du kan involvere slik at deltagerne føler sterkere eierskap til beslutningene og gruppen.

9. La deltagerne eie egne saker
10. Aldri runde rundt bordet
11. La en fortelle om hva den holder på med og tenker
12. Står dere fast, prat to og to.

Se tips 1-4: Tid
Se tips 5-8: Menneskene