Teamutvikling

me-and-my-crew-beskjaert

Ønsker dere å gjøre hverandre gode?
Bli et team hvor alle jobber mot felles mål?
Eller kanskje dere ønsker å bli det beste teamet dere noen gang har jobbet i?

Alt dette kan vi hjelpe dere med. Vi utvikler teamutviklingsprosesser som passer for ditt team. Eventuelt kan vi sette opp et teamutviklingskurs på din arbeidsplass, eller gjennom veiledningssamtaler hjelpe deg til å bli en bedre teamleder.
Ønsker dere et motiverende foredrag om teamarbeid er det også mulig. Ta da kontakt med Athenas her eller kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497

Har du andre spørsmål så ta kontakt på mail: kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.

Her er noen av de som vi har bistått med teamutvikling og ledercoaching, og hva de har å si:

Vi har benyttet Per fra Team&Ledelse over en lengre periode for å bygge oppunder vårt teams styrker og jobbet med våre utfordringer.
Leveransen fra Per er alltid solid faglig forankret. Jeg opplever også at han skaper trygge omgivelser for deling og at det settes tydelig retning for det arbeidet vi videre skal gjøre.

Per har også hjulpet meg via jevnlig samtaler hvor jeg har jobbet med å utvikle mitt lederskap. Det har blitt flere vriene spørsmål her, som gjør at jeg stadig revurdere og utvikler måten jeg jobber på.
Henrik Lunde, Seksjonsleder klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund.


Å skape gode team er viktig for meg i mitt lederskap. Derfor har jeg benyttet Per til utvikling av min administrasjon og mitt styre. Per har også bidratt inn i vårt lederutviklingsprogram og holdt foredrag om teamarbeid på vår ledersamling.
Det å ha en slik faglig sterk person, som samtidig evner å engasjere deltagerne, har vært nøkkelen til å lykkes med vårt teamarbeid.

Marius Helleseng Johannessen, Generalsekretær Norges Studentidrettsforbund.


Per har hjulpet meg i en omstillingsfase hvor Sunn Idrett har gått fra å være en selvstendig organisasjon til å bli den del av Norges Idrettsforbund. Dette har vært en trinnvis prosess over tid hvor det ble vurdert flere alternative organisasjonsformer.
Samtale med Pers og hans bidrag har gitt meg viktige og nye perspektiver, som hjalp meg med å fatte veloverveide beslutninger for den videre utviklingen av organisasjonen.

Marianne Strand-Udnæseth, Leder for Sunn Idrett


Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan kurs og ledersparring om team kan gjøres. Men som sagt ønsker vi å utvikle et opplegg som passer perfekt for nettopp deg og dine, så dette er bare noen eksempler hvordan vi har jobbet med dette tidligere.

1. Teamutviklingsprosess for deg og ditt team/organisasjon
Prosess hvor hele teamet jobber for å levere på topp resultater sammen!

 • Mål: Skape grunnlag for å utvikle sterkt teamarbeid!
 • Form: Prosessveileder underviser og veileder dere til å sammen bli et team som leverer gode resultater med økt trivsel.
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Hos dere, eller i våre flotte kurslokaler på Rosenholm Campus

2. Teamledersparring
Samtaler etter behov omkring din rolle og dine utfordringer som teamleder.

 • Mål: Løse utfordringer og se muligheter i arbeidshverdagen.
 • Form: x antall samtaletimer.
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Hos deg, eller sted etter ditt ønske.

3. Teamutviklingskurs for ledere (1 dag)
Dagskurs for alle som leder team og grupper.

 • Mål: Bli kjent med hvordan du kan lede ditt team.
 • Form: Kursdag med faglig påfyll og utprøving av teamutviklingsmetoder du kan benytte på egen arbeidsplass.
 • Forkunnskaper: Ingen.
 • Hos dere, eller i våre flotte kurslokaler på Rosenholm Campus

4. Teamutviklingskurs for ledere (4 dager)
Firedagerskurs (4 x 1 dag) for alle som leder team og grupper.

 • Mål: Bli kjent med og trene på hvordan du kan lede ditt team.
 • Form: Kursdager med faglig påfyll og innlæring av teamutviklingsmetoder du kan benytte på egen arbeidsplass.
 • Forkunnskaper: Ingen.
 • Hos dere, eller i våre flotte kurslokaler på Rosenholm Campus

Har du spørsmål så ta kontakt på mail: kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.