Prosessledelse og fasiliteringTrenger dere hjelp til å fasiliteter en prosess, en workshop eller en samling?
Eller kanskje dere ønsker å utvikle egne prosessledere til workshops, kurs, prosesser eller samlinger?
Vi kan hjelpe dere med begge deler.

Vi avholder også egne prosess- og fasiliteringskurs i samarbeid med Confex. Dato for disse kursene finner du her.

Ønsker du å ta prosessledelse som nettkurs kan du se mer på www.prosesslederkurs.no

Har du spørsmål eller ønsker å høre mer, så ta kontakt på mail kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.

Hva deltagerne om mine prosesslederkurs og leveranser:

Jeg ble kjent med Per først som kursholder på et prosesslederkurs vi hadde i Karriereenheten.
Siden har vi hatt glede av hans fasiliterings- og prosesslederkunnskap i utviklingen av lærerplaner innen salg, service og reiseliv. Per er god til å få folk på banen gjennom gode spørsmål og arbeidsprosesser. Han åpner opp for gode diskusjoner, samtidig som han får landet, sammenfattet og konkretisert våre innspill og idéer.

Thor-Erik Gulliksen, Leder karriereenheten Service og samferdsel i Oslo


Av Per Vestli får du en pedagogisk og systematisk fremstilling av prosessledelse. I en fin balanse mellom teori og praksis har jeg fått en økt forståelse for faget, som har stor nytteverdi i min arbeidshverdag.
Anbefales på det sterkeste!
Carina Rist, Seniorrådgiver, Kunnskapsparken Bodø


Jeg kan absolutt anbefale Per Vestli sitt Prosessveilederkurs. Man blir bevisst sin rolle som veileder, både i teori og praksis.
Yngve Håkonsen, Agder NFF


Vi jobber kontinuerlig med å utvikle lærerplaner for Salg, service og reiseliv. I dette arbeidet bruker vi Pers kompetanse til å designe og fasilitere workshops med alle oslolærene og utdanningskontorene tilknyttet Osloskolen.
Det er en styrke og trygghet å en person med så gode fasiliterings- og prosseslederegenskaper til å lede og utfordre oss. Dette samarbeidet er med å skape den forankringen vi behøver for at få beslutninger til å bli levende praksis i det daglige arbeidet.

Ole V. Lorentzen, Nettverkskoordinator Salg, Service og Reiseliv Osloskolen


Selv etter 15 år som fagansvarlig for klubb- og lederutvikling i NFF Hordaland synes jeg prosessveilederkurset med Per Vestli fra Team&Ledelse var meget lærerikt og inspirerende. Fagstoffet gav på en god måte en helhetsforståelse for hvordan man kan veilede gjennom prosjekter, gjennom et prosjekts ulike faser. Både teori og ulike praksisoppgaver gav god læring.
Kurset anbefales på det varmeste!
Jan Otto Solberg, Norsk Fotballtrenerforening.


Dette kurset var veldig virkelighetsnært og nyttig. Fikk testet flere gode prosessverktøy, samtidig fikk vi godt innblikk i teorier tilknyttet prosessledelse.
Jon M. Lie, Karriereveileder, Karriereenheten i Osloskolen


Veldig godt kurs! Fikk kjennskap til nyttige øvelser for å skape trygg atmosfære for samhandling og for å få frem de gode idéene. Fikk også kunnskap om retninger innen prosesslederfaget.
Kjersti Varpe Nørgaard, Seniorrådgiver NAV


Jeg kan anbefale Per og hans kurs. Han har en rolig og behagelig tilnærming til oppgavene og en fin blanding av teori og praktiske små case som løser opp settingen. Får alle med og gjør inngangen til faget spennende og ufarlig. Bevisstgjøring på at det er viktig å være seg selv. 
Grethe Brøtmeth, Oslo NFF


Prosesslederkurset ga oss alle verktøy som gjør oss i stand til å lede prosesser, både i workshoper og gjennom et systematisk overordnet blikk på hele prosessforløpet. Vi føler oss meget godt forberedt til det videre arbeidet med vårt prosjekt.
Bjørn Abrahamsen, Prosjektleder Finnmark Fylkeskommune


Har du spørsmål eller ønsker å høre mer, så ta kontakt på mail kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.