Teamutvikling

me-and-my-crew-beskjaert

Ønsker dere å gjøre hverandre gode?
Bli et team hvor alle jobber mot felles mål?
Eller kanskje dere ønsker å bli det beste teamet dere noen gang har jobbet i?

Alt dette kan vi hjelpe dere med.
Vi utvikler teamutviklingsprosesser som passer for ditt team, og deg som leder.

Her er hvordan teamutviklingen og lederstøtten ofte gjennomføres:

 1. Avklarer behov og ønsker.
  Hva er det dere ønsker å oppnå? Hvor ofte løser dere oppgaver sammen? Hvordan løser dere oppgave sammen per nå?
  Dette er noen, av mange, spørsmål vi ser på for å velge en fornuftig vei videre for teamutviklingsarbeidet. Avhengig av hva vi kommer frem til, vil vi ofte gå videre med en eller flere av disse tiltakene:

 2. Teamkartlegging
  Å ta en teamkartlegging, som synliggjøre hvor teamet er sterkt og på hvilke områder det bør forbedres, er ofte et godt utgangspunkt. I en slik kartleggingen ser vi på rammene, strukturene og hvordan omgivelsene er med å påvirke samhandlingen hos dere.
  Til dette arbeidet benyttes Team Diagnostic Survey, som er basert på Rickhard Hackman og Ruth Wageman m.fl. sin mangeårig forskning.
  Mer om Team Diagnostic Survey

 3. Preferanseanalyser
  Er personene i teamet nye for hverandre, eller burde dere kjenne hverandres styrker og utfordringer bedre? Ja, da pleier vi å starte med en preferanseanalyse til hver person, som også gir et bilde av preferansene til teamet totalt sett.
  På denne måten blir den enkelte bedre kjent med seg selv, samtidig som de får større innsikt i hvordan de kan verdsette og ha glede av andre i teamet.
  Teamoversikten vil si mye om hva teamet er gode til å være oppmerksomme på, og hvilke typer oppgaver som ofte kan bli glemt eller nedprioritert.
  Til dette arbeidet benytter jeg Insights Discovery, som er et psykometrisk verktøy basert på Carl Jungs psykologi. Jeg har valgt dette verktøyet fordi jeg mener dette er det mest pedagogiske og fordi det kan benyttes på flere måter.
  Mer om Insights Discovery

 4. Coachingsamtaler med deg som leder
  Å ha jevnlige samtaler om hvordan du opplever å lede ditt team er en god investering. Dersom teamet har gjennomført en teamkartlegging eller en preferanseanalyserunde, kan dette være et utgangspunkt for samtalene. Ellers vil disse samtale handle om hvordan du kan utvikle ferdigheter til å coache og lede ditt team på best mulig måte. 

Vil du vite mer?

Ønsker du en prat om hvordan du kan skape et bedre team? Da kan du booke en prat med meg her (gratis og helt uforpliktende), ringe meg på 41930497 eller sende epost til per@teamogledelse.no

Hva sier de vi har jobbet med?

Her er noen av de som vi har bistått med teamutvikling og ledercoaching, og hva de har å si:

Vi har benyttet Per fra Team&Ledelse over en lengre periode for å bygge oppunder vårt teams styrker og jobbet med våre utfordringer.
Leveransen fra Per er alltid solid faglig forankret. Jeg opplever også at han skaper trygge omgivelser for deling og at det settes tydelig retning for det arbeidet vi videre skal gjøre.

Per har også hjulpet meg via jevnlig samtaler hvor jeg har jobbet med å utvikle mitt lederskap. Det har blitt flere vriene spørsmål her, som gjør at jeg stadig revurdere og utvikler måten jeg jobber på.
Henrik Lunde, Seksjonsleder klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund.


Å skape gode team er viktig for meg i mitt lederskap. Derfor har jeg benyttet Per til utvikling av min administrasjon og mitt styre. Per har også bidratt inn i vårt lederutviklingsprogram og holdt foredrag om teamarbeid på vår ledersamling.
Det å ha en slik faglig sterk person, som samtidig evner å engasjere deltagerne, har vært nøkkelen til å lykkes med vårt teamarbeid.

Marius Helleseng Johannessen, Generalsekretær Norges Studentidrettsforbund.


Per har hjulpet meg i en omstillingsfase hvor Sunn Idrett har gått fra å være en selvstendig organisasjon til å bli den del av Norges Idrettsforbund. Dette har vært en trinnvis prosess over tid hvor det ble vurdert flere alternative organisasjonsformer.
Samtale med Pers og hans bidrag har gitt meg viktige og nye perspektiver, som hjalp meg med å fatte veloverveide beslutninger for den videre utviklingen av organisasjonen.

Marianne Strand-Udnæseth, Leder for Sunn Idrett


Har du spørsmål så ta kontakt på mail: per@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.