Team Diagnostics Survey

Et verktøy vi ofte benytter i teamutviklingsarbeidet vårt er Team Diagnostics Survey(TDS). Dette verktøyet er et godt validert instrument, designet for å diagnostisere styrker og svakheter i et team.

Dr. Ruth Wageman, Richard Hackman og Erin Lehman ved Harvard Universitetet har utviklet TDS basert på deres forskning om de viktigste forholdene som fremmer teamets effektivitet. Denne forskningen har involvert over 1000 team verden over i forskjellige bransjer. Innen teamforskning finnes det ikke et mer omfattende eller grundigere studie enn denne forskningen.

TDS gir deg en grundig rapport som viser resultater på seks forutsetninger for å skape gode team, samt hvordan disse påvirker oppgaveprosesser, og videre hvordan dette er med på å forme deres teameffektivitet.

I et teamutviklingsarbeid kan TDS benyttes ved oppstart eller underveis. Den kan også benyttes som en temperaturmåler, med jevne mellomrom, på hvordan det står til med teamet.

Ønsker du å høre mer om dette, så ta kontakt med per@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.

Her er en kort video hvor Ruth Wageman forteller om The 6 conditions framework, og hvordan en Team Diagnostic Survey kan hjelpe dere.

Her kan få mer informasjon om TDS og de seks teamforutsetningene .
Eksempel på en Team Diagnostic Surveyrapport