Preferanseanalyse Insights Discovery

Gode team har sterke relasjoner.

Gode relasjoner er ikke bare å ha det hyggelig. I gode relasjoner utfordrer vi hverandre, støtter hverandre og jobber sammen om å oppnå resultat. Utgangspunktet for å skape gode relasjoner er å kjenne seg selv, og hvordan andre kan oppfatte deg i forskjellige situasjoner.
Neste steg er å bli kjent med de forskjellige perspektivene som finnes blant dine kollegaer. Gjennom dette vil dere lettere se verdien av hverandre, og ta i bruk hverandres styrker.

Bli bedre kjent gjennom en preferanseanalyse.

En preferanseanalyse er en snarvei til å skape sterkere relasjoner. Og her finnes det mange varianter.
Jeg har testet ut mange preferanseanalyser og landet på at Insights Discovery er den beste varianten. Verktøyet er lett å forstå og gir verdi umiddelbart. Videre kan dere benytte verktøyet til å gå mer i dybden både på individ og teamnivå.

Kort intro til preferanseanalysen Insights Discovery

Insights Discovery bruker en enkel og tilgjengelig firefarges modell for å forstå en persons unike preferanser. Her måles disse preferansene basert på respons fra en online evaluator, som tar 15-20 minutter å besvare. Ett av resultatene du får fra besvarelsen er en 20 siders preferanseanalyse, som identifiserer styrker og områder for forbedring. Videre tar den for seg din kommunikasjonsstil, lederstil, hvordan du kan jobbe med din motsatte personlighetstype og ditt bidrag inn i teamarbeid. Disse forslagene til utvikling kan benyttes umiddelbart.


Insights Discovery har sine røtter i den sveitsiske psykologen Carl Jung sitt arbeid.
Verktøyet blir kontinuerlig oppgradert og forbedret av insights sitt forskerteam for å sikre
at det alltid er nøyaktig og dypt innsiktsfullt.

Validering av Insights Discovery preferanseanalyse.

Etter at dere har tatt preferanseanalysene, og hatt en dags workshop omkring hvordan benytte verktøyet, vil dere merke at det er lettere å benytte hverandres styrker, hjelpe hverandre, diskutere vanskelige tema og rett og slett oppnå bedre resultater.
Målet for alle arbeidsplasser bør være at alle bidrar med sine styrker, og det skapes kun med lave skuldre og høy takhøyde. Her vil Insights sin preferanseanalyse være din nøkkel til å åpne opp for det gode, trygge og resultatskapene teamet du alltid har ønsket.

Ønsker du en prat for å bli mer kjent med hvordan ditt team kan bli bedre? Ja, da er det bare å booke en samtale her.