KundeuttalelserHva mine kunder og kursdeltagere sier om å jobbe med meg:

Jeg ble kjent med Per først som kursholder på et prosesslederkurs vi hadde i Karriereenheten.
Siden har vi hatt glede av hans fasiliterings- og prosesslederkunnskap i utviklingen av lærerplaner innen salg, service og reiseliv. Per er god til å få folk på banen gjennom gode spørsmål og arbeidsprosesser. Han åpner opp for gode diskusjoner, samtidig som han får landet, sammenfattet og konkretisert våre innspill og idéer.

Thor-Erik Gulliksen, Leder karriereenheten Service og samferdsel i Oslo


Vi har benyttet Per fra Team&Ledelse over en lengre periode for å bygge oppunder vårt teams styrker og jobbet med våre utfordringer.
Leveransen fra Per er alltid solid faglig forankret. Jeg opplever også at han skaper trygge omgivelser for deling og at det settes tydelig retning for det arbeidet vi videre skal gjøre.

Per har også hjulpet meg via jevnlig samtaler hvor jeg har jobbet med å utvikle mitt lederskap. Det har blitt flere vriene spørsmål her, som gjør at jeg stadig revurdere og utvikler måten jeg jobber på.
Henrik Lunde, Seksjonsleder klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund


Av Per Vestli får du en pedagogisk og systematisk fremstilling av prosessledelse. I en fin balanse mellom teori og praksis har jeg fått en økt forståelse for faget, som har stor nytteverdi i min arbeidshverdag.
Anbefales på det sterkeste!
Carina Rist, Seniorrådgiver, Kunnskapsparken Bodø


Vi jobber kontinuerlig med å utvikle lærerplaner for Salg, service og reiseliv. I dette arbeidet bruker vi Pers kompetanse til å designe og fasilitere workshops med alle oslolærene og utdanningskontorene tilknyttet Osloskolen.
Det er en styrke og trygghet å en person med så gode fasiliterings- og prosseslederegenskaper til å lede og utfordre oss. Dette samarbeidet er med å skape den forankringen vi behøver for at få beslutninger til å bli levende praksis i det daglige arbeidet.

Ole V. Lorentzen, Nettverkskoordinator Salg, Service og Reiseliv Osloskolen


Per har hjulpet meg i en omstillingsfase hvor Sunn Idrett har gått fra å være en selvstendig organisasjon til å bli den del av Norges Idrettsforbund. Dette har vært en trinnvis prosess over tid hvor det ble vurdert flere alternative organisasjonsformer.
Samtale med Pers og hans bidrag har gitt meg viktige og nye perspektiver, som hjalp meg med å fatte veloverveide beslutninger for den videre utviklingen av organisasjonen.

Marianne Strand-Udnæseth, Leder for Sunn Idrett


Å skape gode team er viktig for meg i mitt lederskap. Derfor har jeg benyttet Per til utvikling av min administrasjon og mitt styre. Per har også bidratt inn i vårt lederutviklingsprogram og holdt foredrag om teamarbeid på vår ledersamling.
Det å ha en slik faglig sterk person, som samtidig evner å engasjere deltagerne, har vært nøkkelen til å lykkes med vårt teamarbeid.

Marius Helleseng Johannessen, Generalsekretær Norges Studentidrettsforbund.


Jeg kan absolutt anbefale Per Vestli sitt Prosessveilederkurs. Man blir bevisst sin rolle som veileder, både i teori og praksis.
Yngve Håkonsen, Agder NFF


Dette kurset var veldig virkelighetsnært og nyttig. Fikk testet flere gode prosessverktøy, samtidig fikk vi godt innblikk i teorier tilknyttet prosessledelse.
Jon M. Lie, Karriereveileder, Karriereenheten i Osloskolen


Selv etter 15 år som fagansvarlig for klubb- og lederutvikling i NFF Hordaland synes jeg prosessveilederkurset med Per Vestli fra Team&Ledelse var meget lærerikt og inspirerende. Fagstoffet gav på en god måte en helhetsforståelse for hvordan man kan veilede gjennom prosjekter, gjennom et prosjekts ulike faser. Både teori og ulike praksisoppgaver gav god læring.
Kurset anbefales på det varmeste!
Jan Otto Solberg, Norsk Fotballtrenerforening.


Vi har hatt en flott konferanse med Per som en solid avslutning.  Han leverte til 10 i innhold og stil.
Jeg har bare positive tilbakemeldinger fra deltakerne!
Beate Aalberg, Utdanningsdirektoratet


Det var fantastisk bra, egentlig. God kombo med litt ut av komfortsonen og gode refleksjoner på hva en prosessleder egentlig gjør, hvordan vi som personer egentlig er, og hvilke hatter en skal ha underveis 😊
Natalia Gundersen, Rådgiver Sandefjord VGS


Veldig godt kurs! Fikk kjennskap til nyttige øvelser for å skape trygg atmosfære for samhandling og for å få frem de gode idéene. Fikk også kunnskap om retninger innen prosesslederfaget.
Kjersti Varpe Nørgaard, Seniorrådgiver NAV


Prosesslederkurset ga oss alle verktøy som gjør oss i stand til å lede prosesser, både i workshoper og gjennom et systematisk overordnet blikk på hele prosessforløpet. Vi føler oss meget godt forberedt til det videre arbeidet med vårt prosjekt.
Bjørn Abrahamsen, Prosjektleder Finnmark Fylkeskommune


Jeg kan anbefale Per og hans kurs. Han har en rolig og behagelig tilnærming til oppgavene og en fin blanding av teori og praktiske små case som løser opp settingen. Får alle med og gjør inngangen til faget spennende og ufarlig. Bevisstgjøring på at det er viktig å være seg selv. 
Grethe Brøtmeth, Oslo NFF


Hjelpen og kompetansen Per har bidratt med har vært helt uvurderlig for utviklingen av vårt forbund. Vi har fått god retning og samarbeid i vårt team gjennom denne prosessen.
Tone Sparby, General sekretær NAIF


Har du spørsmål eller ønsker å høre mer, så ta kontakt på mail kontakt@teamogledelse.no eller på telefon 41930497.