Er din arbeidsplass en jungel, en familie, en maskin eller et teater? (1/5)

fire-metaforer

«Welcome to the jungle» synger Axel Rose i Guns & Roses. Er det den sangen som surrer i ditt hode når du kommer på jobb? Eller er det Sister Sledge sin «We are family»? Det jeg vil med disse spørsmålene er å få deg til å reflektere over hvordan miljøet i din organisasjon er, og hvilke sett med verdier som er mest fremtredende på din arbeidsplass. Dette kan hjelpe deg å forstå hvorfor personer ofte tenker forskjellig om de samme sakene, og hvorfor arbeidsplasser, også innen samme bransje, kan ha veldig ulike arbeidsmiljø.

I mine teamutviklingsprosesser utfordrer jeg ofte deltagerne til å finne et bilde som kan beskrive hva som er viktig på egen arbeidsplass. I disse sammenhengene benytter jeg meg ofte av Bolman og Deals fire organisasjonsmetaforer som et utgangspunkt. Bolman og Deals metaforer gir eksempler på funksjoner og tankesett som er vanlige i en organisasjon. Min erfaring er at det ofte er forskjellig oppfatninger innad om hvilke tankesett og funksjoner som er viktige. På mange arbeidsplasser bør alle metaforene være fremtredende. Mens på andre arbeidsplasser bør man bevisst vektlegge noen metaforer fremfor andre.

Kort fortalt kan de fire organisasjonsmetaforene beskrives slik:

Maskinmetaforen ser på organisasjonen ut i fra hvor effektivt de enkelte delene (menneskene, enhetene og teamene) fungerer og hvor effektiv oppgaveflyten er mellom disse delene.

Familiemetaforen ser på organisasjonen ut fra hvor gode man er til å ta vare på hverandre og hvordan man gjennom dette skaper en trygg og hyggelig arbeidsplass.

Jungelmetaforen ser på hvor god organisasjonen er til å skape konkurranse slik at man kommer opp med de beste idéene og løsningene som kan bidra til utvikling.

Teatermetaforen ser på hvordan organisasjonen tar vare på sine verdier og hvordan den forteller sin historie og formidler meningen med organisasjonens arbeid.

Jeg vil i de neste fire ukene ta for meg hva som kjennetegner de fire metaforene, si litt om fordeler og ulemper og hvordan du kan benytte disse metaforene på din arbeidsplass.
Det du kan gjøre frem til da er å spørre deg selv «Hva er min organisasjons viktigste oppgaver, og hvorfor er de det»?

Kilde: L.E.Bolman og T.E.Deal: «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» (2014)