Har du forsøkt å endre deg uten å lykkes?

Ja! Endelig fant jeg svaret på hvordan jeg kan få til de vanskelige endringene. Boken «Immunity to change» av Robert Kegan og Lisa Lahey gir et godt innblikk i hvorfor endring er vanskelig og hvordan man kan jobbe for å få til endringer. Dessverre er det ingen quick fix. Kanskje nettopp derfor jeg har litt ekstra tro på dennebilde-cover-imc fremgangsmåten.

Boken gir flere eksempler på mennesker og organisasjoner som har prøvd å gjøre endringer uten å få dette til. Selv når leger sier til pasienter at det kun er vesentlige endringer i livsstilen som skal til for å overleve, så har pasienter vanskeligheter med å gjøre disse endringene. Boken referer til forskning som tilsier at kun 1 av 7 klarer å gjøre disse livsnødvendige endringene. Hva er det som gjør at man ikke klarer å endre seg, selv med verdens tilsynelatende beste grunn?

Competing commitments
Ved de fleste forsøk på vanskelige endring viser det seg at folk vet hva som skal gjøres, men at de allikevel har store problemer med å gjennomføre endringene. Kegan og Lahey peker på at det ofte ikke er nok å være motivert, men at man må finne hvilke andre motivasjonsfaktorer som gjør at man ikke gjør endringen. Det er altså en kamp mellom motivasjonen til å gjøre en positiv endring og motivasjonen til å beholde status quo. Og det er motivasjonen for å beholde status quo, eller «competing commitments», som man må jobbe mest med for å få til endringen. Den store utfordringen er at disse «competing commitments» ikke alltid er like lett å finne.

Big assumptions
Kegan og Lahey mener at «competing commitments» ofte har sin bakgrunn i noen grunnfestede antagelser (big assumptions) som er med å forme måten vi ser verden på. Dette kan for eksempel være verdier vi har vokst opp med, eller fordommer vi har mot andre mennesker eller miljøer. Skal man gjøre endringer man ikke tidligere har lykkes med, vil det være nødvendig å først finne ut om det er noen «competing commitments» som holder deg fast i status quo, for så å se om det er noen grunnfestede antagelser som dette er basert på. Først når man finner disse antagelsen kan man stille spørsmål omkring hvor hensiktsmessige disse er. Blir man mer kjent med sine grunnfestede antagelser er det lettere å gi slipp på «competing commitments», og dermed gi plass til de positive endringene.

Boken til Kegan og Lahey er både en teoribok om endringer og en praktisk orientert selvhjelpsbok om hvordan disse endringene kan gjøres. Den tar også for seg hvordan man kan jobbe med endringer i organisasjoner som gjør motstand mot endringer.

Jeg har selv testet ut bokens «immunity to change»-endringsskjema, og jobbet meg gjennom noen av mine endringsutfordringer. Selv om jeg ikke er i 100% i mål med alle endringene, vil jeg mene jeg nå har et mye klarere bilde av hva det er som hindrer endringene i å skje. Og det gir håp om at selv de vanskeligste endringer er mulig. Med andre ord er dette en bok jeg absolutt kan anbefale dersom du jobber med endringer i organisasjoner eller ønsker å utfordre deg selv.

God lesning og endring!

Vil du vite mer:
Immunity to Change
Forelesningsutdrag med Robert Kegan (video)

Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization
Bok av Robert Kegan og Lisa Laskow Lahey

The Real Reason People Won’t Change
Magasinartikkel av Robert Kegan og Lisa Laskow Lahey