Hvor viktig er teamutvikling?

teamwork

Alle mennesker har behov for å bli sett. I arbeidslivet vises dette gjennom vårt ønske om oppmerksomhet og anerkjennelse fra kollegaer og ledere. En vinn-vinn situasjon skapes i de øyeblikkene man lykkes sammen med andre, for da ser vi hverandres bidrag. For din organisasjon er slik samskaping gull verdt både økonomisk og trivselsmessig. Bruker vi egentlig nok tid og ressurser på å skape gode team?

Jeg pleier å eksemplifisere verdien av godt samarbeid gjennom å omforme dette til et regnestykke av relasjoner. La oss ta utgangspunkt i at to personer som jobber hver for seg leverer to dagsverk per dag. Dersom de jobber godt sammen, hjelper hverandre, lærer av hverandre og utfordrer hverandre så kan et slikt samarbeid skape mer enn to dagsverk. Et skikkelig godt samarbeid mellom to personer kan i noen situasjoner skape opptil tre dagsverk i forhold til normal produktivitet, og ikke minst skape øke trivsel og tillit mellom de to.

I det motsatte eksempelet, hvor to personer som jobber sammen ikke klarer å samarbeide, øker ikke produktiviteten. I slike situasjoner kan produksjonen til de to falle helt ned til ett dagsverk tilsammen. Hvor konfliktnivået er stort, og personer misliker hverandre og jobben, kan man oppleve at det ikke leveres noe produktivitet i det hele tatt. Alvorlige konflikter kan rett og slett gjøre at man motarbeider hverandres arbeid. Slike konflikter påvirker negativt ofte også de kollegaer som ikke er direkte involvert i konflikten.
Du har sikkert selv erfart hvordan det er å jobbe godt med andre og hvordan det er når samarbeidet ikke fungerer, og hva dette har hatt å si for din produktivitet og trivsel.

Her er verdien av å jobbe godt i en relasjon satt opp som regnestykke:

  • 1 person + 1 person = 0 dagsverk. Høyt konfliktnivå
  • 1+1=1 dagsverk. Dårlig samarbeid.
  • 1+1=2 dagsverk. Normalsituasjon
  • 1+1=3-> dagsverk. Godt samarbeid.

Disse “regnestykkene” ser kun på relasjoner mellom to personer. Dersom vi ser på hele team blir effekten av godt samarbeid enda større.

Avhengig av antall relasjoner vil dagsverkregnestykke kunne se slik ut:

  • 3 personer i teamet er lik 6 relasjoner. Dette skaper et sted fra 0-18 dagsverk per dag avhengig av hvor dårlig eller godt personene jobber med hverandre.
  • 5 personer i teamet = 20 relasjoner, skaper fra 0-60 dagsverk.
  • 8 personer i teamet = 56 relasjoner, skaper fra 0-168 dagsverk.

Dette er selvsagt ikke noen eksakt vitenskap, men noen jeg benytter for å eksemplifisere hva godt samarbeid har å si for produktivitet og trivsel. Tilbakemeldingene jeg får på disse eksemplene tilsier at mange kjenner seg igjen i at arbeidshverdagen kan eksemplifiseres i slike samarbeidsutregninger.

Hvordan ser det ut hos dere?
Som et eksperiment kan du regne ut hvordan du tror samhandlingen er i ditt team. Har dere mer å gå på for å skape 1+1=3 relasjoner?

Ønsker du 5 smarte teamutviklingstips? Last ned her

Legg inn en kommentar