Hva er god teamutvikling? 5 spørsmål som gir deg svaret.

Hva er god teamutvikling

Du er ikke alene dersom du er usikker på hvilke teamutviklingstiltak som gir god effekt. Forskning viser at mange ledere ikke benytter seg av teamutvikling rett og slett fordi de er usikre på hvordan dette gjøres[1]. Et websøk på ordet teamutvikling gir heller ikke noe entydig svar på hva teamutvikling er? Så hva bør man tenke på når man ønsker å utvikle eget team?

I mine egen forskning om teamutvikling[2] har jeg funnet ut at det er en stor språkforvirring omkring bruken av ordene teamutvikling og teambuilding. I det engelske språket benyttes teamutvikling (team development) om utviklingsprosesser som er med på å hjelpe teamet til å samhandle bedre om de oppgavene de står ovenfor i arbeidshverdagen, mens ordet teambuilding benyttes hovedsakelig om morsomme felles aktiviteter utenfor arbeidshverdagens kontekst, som for eksempel utflukter, uhøytidelige konkurranser og festarrangementer.

Den eneste gode forklaringen jeg har funnet på denne språkforvirringen er at oversettelsene, fra engelsk til norsk, ikke har tatt høyde for å skille disse to formene for teamaktiviteter. Dette gjør at seriøse og useriøse tiltak i det norske språket blir presentert med samme begrep, enten som teambuilding eller teamutvikling.

Jeg er ingen motstander av morsomme teambuildingsaktiviteter, men jeg ønsker at alle i forkant skal kunne forstå hva forventet effekt av et teamutviklingstiltak er. Teambuilding (morsomme aktiviteter ikke direkte relatert til daglig arbeid) kan fungere som en vitamininnsprøytning, men effekten er som oftest kortvarig. Teamutvikling derimot er noe som gir både kortsiktig og langsiktig effekt på trivsel og resultater, og bør være noe man jobber med kontinuerlig.  

Her er noen spørsmål jeg anbefaler at dere ser nærmere på når dere vurderer mulige teamutviklingstiltak:

1. Formål.

– Hva ønsker dere å oppnå?
– Hva er ønskelig effekt på kort og lang sikt?

2. Læring

Kommer dere til å lære noe om dere selv, individuelt og som gruppe, gjennom de foreslåtte aktivitetene/tiltakene?
– What´s in it for me? Mange er litt skeptiske til teamutvikling. Derfor kan det være lurt å vite noe om det individuelle utbytte den enkelte kan få. Et godt teamutviklingsprogram skaper også effekter og verdier for den enkelte, som igjen er med å berike gruppen.
– Hva er forventet læring for gruppen? Hjelper tiltakene dere på vei til å bli en mer lærende organisasjon.

3. Relevans

Kan vi benytte denne teamkunnskapen i vår arbeidshverdag?
– Er teamutviklingstiltakene tilpasset den “verden” eller industrien ditt team tilhører? Et godt teamutviklingsprogram skal være relatert til gruppens arbeidshverdag.

4. Nye perspektiver.

Hjelper teamutviklingen oss med å stille spørsmål ved de arbeidsmetodene og de målsetningene vi har?
– Blir vi utfordret på den arbeidskulturen vi har?
– Blir det benyttet metoder som hjelper oss å se oss selv, som team, utenfra.

5. Oppfølging.

Hvordan kan vi følge opp i etterkant?
– Finnes det noen plan for oppfølging?
– Hvordan kan man opprettholde den kunnskapen den enkelte og gruppen får gjennom teamutviklingen?

Jeg anbefaler dere å få gode svar på alle disse spørsmålene før dere setter i gang med teamutviklingen. Lykke til med utviklingen av ditt team!

[1] Dyer, W. G., Dyer, J. H., & Dyer, W. G. (2013). Team building : proven strategies for improving team performance (5th ed.). San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

[2] Vestli, Per (2016). Team og læring: Kartlegging av team som læringsstillas

Ønsker du 5 smarte teamutviklingstips? Last ned her

Mer om hvordan kartlegge ditt team finner du her

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan utvikle ditt team, ta kontakt på mail per@teamogledelse.no eller på telefon 41930497

Legg inn en kommentar